OFFICIAL WEBSITE OF DR S. SRIKANTA SASTRI, M.A., D. Litt (1904-1974)

Dr. S. Srikanta Sastri

 

 

 

 

Press article

 

 

Welcome to the Official Website of Dr. S. Srikanta Sastri, M. A., D. Litt (1904 - 1974) Library of Congress Catalogue Bodleian Library Catalogue Cambridge University Library Catalogue Press clippings of Dr S.Srikanta Sastri Harvard University Catalogue University of Chicago Library Catalogue

 

 

Press article

Dr S. Srikanta Sastri  (Courtesy - K. G. Somashekhar) Dr S. Srikanta Sastri Facebook Page S. Srikanta Sastri Twitter Page S. Srikanta Sastri Blog 'Itihasa Sarvagna' - Article on Dr S. Srikanta Sastri by Dr S. M. Vrushabendra Swamy (book - 'Shatamanada Kelavu Smaraneeyaru') Prajavani article on "Bharathiya Samskruthi" (20 April, 2019)

Maharaja's College group photo-vi (With K. A. Nilakanta Sastri)

Maharaja's College group photo-vi (With K. A. Nilakanta Sastri)

Copyright Free - Public Domain Next Previous

 

Photo Index

Standing Bottom Row (L-R):

Sitting on chairs:

       (L-R)

Rangachar (Sanskrit), T. S. Gopalan (Sanskrit), G. Sitaramaiah (Sanskrit), M. Yamunacharya (Philosophy), T. A. Purushottham (Philosophy), K. A. Nilakanta Sastri (Indology), Nam. Shivarama Sastry (Philosophy), C. V. Srinivasamurthy (Philosophy), S. Ramachandra Rao (Sanskrit), M. Seshadri (Indology)

Maharaja College - Group Photograph - Nilakanta Sastri

Mariswamy, Shivalingaiah, C. Krishnamurthy, H. S. Ramanna, M. S. Nagaraja Rao,

C. K. Yagnanarayana Dikshith, ?, L. K. Srinivasan, Siddappa

Standing Mid Row (L-R):

R. Visweswaran, A. Sundara, B. K. Gururaja Rao, ?, A. V. Narasimha Murthy, ?

Standing Top Row (L-R):

Ananda Sastri, S. V. S. Bhattacharya, Iyengar (?)